Kolano protezowe

Jednoosiowy ?bezpieczny? staw kolanowy z zamontowanym zamkiem blokującym staw w fazie wyprostu.Górna i dolna część stawu połączona jest z zaciskiem hamującym, dając przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też zalecany jest pacjentom średnio i mało aktywnym, w pierwszym okresie po amputacji.

Czteroosiowy staw kolanowy z wbudowanym elementem wspomagającym wyprost. Staw dzięki systemowi czterech osi zapewnia dobrą stabilizację fazy spoczynkowej. Zalecany pacjentom o średnim poziomie aktywności. Górna i dolna część połączone są ze sobą dwoma dźwigniami osiowymi. Ze względu na swoją wieloosiowość przegub wykonuje ruch obrotowy i posuwisty. Bezpieczeństwo w fazie podporu osiągane jest dzięki położeniu punktu obrotu powyżej kolana i za linią obciążenia

Specjalny czteroosiowy staw kolanowy przeznaczony dla amputacji przy wyłuszczeniu w stawie kolanowym i przy długich kikutach udowych. Ponad to mechanizm sprężynowy wspomaga wyprost stawu. Przegub umieszczony bezpośrednio pod kikutem kłykciowym wykonuje ze względu na swą wieloosiowość ruch obrotowy i przesuwny. Punkt obrotu zmienia swoje położenie w zależności od położenia zgięcia

Staw kolanowy jednoosiowy hydrauliczny. Przeznaczony dla pacjentów ze zmienną aktywnością uzależnioną od trybu życia, pracy, hobby. Dzięki systemowi doboru poszczególnych elementów kolana istnieje ogromna możliwość jego indywidualnego dopasowania do potrzeb pacjenta.

Staw siedmioosiowy pracujący zgodnie z fizjologiczną mechaniką stawu kolanowego. Wyposażony jest w hydrauliczny mechanizm umożliwiający kontrolę wszystkich faz ruchu. Wykonany ze specjalnego aluminium. Kontrolę ruchu osiągnięto dzięki tarciu molekularnemu pomiędzy elastycznymi polimerowymi elementami. Materiał polimerowy powoduje znaczny wzrost oporów ruchu pod wpływem obciążenia, co zapewnia kontrolę. Siła blokowania stawu jest tłumiona dzięki zastosowaniu zderzaków o różnych twardościach. Może występować jako staw mechaniczny lub hydrauliczny, który, dzięki zastosowaniu siłownika hydraulicznego zapewnia doskonałą kontroli ruchu. Zalecany jest pacjentom mało, średnio i wysoko aktywnym.